IDATZIZ JARRIKO DIZUGU

Paper gainean tinta erabiliz, nahiago duzun euskarrian.

Katalogoak, triptikoak, eskuorriak, aldizkariak, liburuak… Formatua gutxienekoa da; garrantzitsuena hartzaileari mezua helaraztea da, modu ulergarri eta gogoangarri batean.

 

ANALISIA

ESTRATEGIA

SORMENA

DISEINUA

PRODUKZIOA

BANAKETA